OBS! Kartan avser Norra Djurgårdsstadsloppet 2017.

karta2017_rev2

1,5 km

Banan går genom Norra Djurgårdsstaden och avslutas med en lättare stigning mellan gasklockorna som blir en härlig utmaning för de yngsta.

3 km

Inleds och avslutas precis som resterande sträckor. En flack bana med några kortare stigningar.

5 km

Går genom Djurgårdsstaden och Lill-Jansskogen. Sträckan är flack med någon enstaka stigning. Banan är en härligt kombo mellan stad och land.

10 km

Loppets huvudsträcka. Sträcker sig genom norra Djurgårdsstaden och stora delar av norra Lill-Jansskogen. En ganska flack bana som efter ca 8,5 kilometer bjuder på en härlig och utmanande stigning.